---- Information om Corona/Covid-19 ----

Riktlinjer för och information om arbete i Kostymateljéns lokaler med anledning av Covid-19


För Independent Kostym är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare högsta prioritet. Vi följer noga information, råd och beslut från myndigheter om Corona/Covid-19 och har sedan en tid tillbaka vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och för att säkerställa våra kunders och medarbetares hälsa samt minimera oro och risk för smittspridning på vårt kostymförråd.

Vi förväntar oss att varje produktion som arbetar i våra lokaler följer Folkhälsomyndigetens och andra svenska myndigheters för var tid utfärdade lagar, förordningar och rekommendationer, detta för att på bästa sätt minska risken för smittspridning.

Tidsbokning gäller för alla våra kunder.

Stanna hemma om du känner dig sjuk.

Vi har förstärkta riktlinjer gällande god handhygien och hur man kan agera för att minska smittspridning. Vi ber alla vid sin ankomst till oss att tvätta eller sprita sina händer innan man går in i förrådet.

Påminn alla i Er arbetsgrupp och era besökare om att hålla ett avstånd mellan varandra på 2 meter, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kontakta som vanligt vår personal inför kostymprov i förrådet och informera om hur många personer ni förväntas ta emot.

Om ni upptäcker att ovanstående lagar, förordningar och/eller riktlinjer inte efterföljs så ber vi Er att direkt kontakta någon i vår personal.

Ta hand om er,
Independent Kostym,

Jan Lundgren, Lotta Sjöström, Amanda Martinez, Teresa Ranta, Ylva Undin, Angelica Tibblin Chen