---- Information om Corona/Covid-19 ----
tillverkning
Metro
Schlagermaskoten Melody tillverkades av oss på uppdrag av Metro inför melodifestivalen 2013.
Skräddare: Benge Wallgren
Black
White